Moduler til de forskellige faser af dit projekt

Mange års erfaring og samarbejde med vores kunder har sikret, at vores moduler er brugervenlige, overskuelige og hurtige at bruge.

Et byggeri har mange faser. Fra de første spæde tanker om, at man gerne vil etablere en ejendom, over selve byggefasen, hvor etableringen sker, til den færdige ejendom, hvor løbende drift og vedligehold er afgørende.

I C-WEB får du et system, der kan bruges til alle disse faser. De tekniske spørgsmål, den løbende kvalitetssikring, tilsyn, byggesyn, egenkontrol til UE’ere, commissioning, samt aflevering og den videre drift af ejendommen.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige moduler, der er i C-WEB.

Få en uforpligtende demonstration af vores moduler

Ring til os med det samme på telefon +45 41 10 20 41 eller udfyld nedenstående, så kontakter vi dig.

c-web_moduler_opgaver_icon_37x37PROJEKT 

Her er den grundlæggende projektweb og arkiv for hele dit byggeprojekt fra idé til aflevering. Få bl.a. et simpelt overblik over alle elementer og dokumenter i dit projekt og del filer med brugere og interessenter både inden- og uden for C-WEB’s system.

c-web_moduler_opgaver_icon_37x37OPGAVER

Bruges til registrering af alle former for arbejdsopgaver. F.eks. Restarbejde, Fejl & Mangler eller Driftsopgaver.

C-WEB.DK - Forespørgsel Modulerne

c-web_moduler_forsporgelser_icon_37x37FORESPØRGSLER

Bruges til tekniske spørgsmål som stilles mellem projektets parter. (Arkitekter, Ingeniører, Rådgivere, Fagentreprenører)

C-WEB.DK - Angivelse Modulerne

c-web_angivelser_forsporgelser_icon_37x37ANGIVELSER

Bruges som godkendelsesproces før hver enkelt opgave sendes til udbedring. Angivelser kan indleveres af Fagentreprenører, Beboere, Bestyrelsesmedlemmer (ejer & andels -foreninger), Driftpersonale & Bygherrer.

C-WEB.DK - Kontrol Modulerne

c-web_moduler_kontrol_icon_37x37KONTROL

Benyttes af fagentreprenører til udførsel af modtage-, proces- eller slutkontrol. Kan udføres ud fra en kontrolplan eller impulsive behov.

C-WEB.DK - Tilsyn Modulerne

c-web_moduler_tilsyn_icon_37x37TILSYN

Benyttes til projektgennemgange. De kan udføres ud fra en fastsat tilsynsplan eller et spontant behov.

C-WEB.DK - Commissioning Modulerne

c-web_moduler_commissioning_icon_37x37COMMISSIONING

Benyttes som checkliste til afprøvning af anlæg eller installationer.

c-web_moduler_opgaver_icon_37x37Projekt

Dette modul er, som en projektweb, det grundlæggende arkiv for hele dit byggeprojekt fra idé til aflevering. Få f.eks. et simpelt overblik og deling af filer med brugere og interessenter både inden- og uden for C-WEB’s system.

Projektmodulet

Med C-WEB’s Projektmodul får du et simpelt overblik over hele dit projekt. Her finder du grundstenen for opstarten af dit byggeprojekt, men samtidigt et arkiv undervejs samt når du har afsluttet det.

Med C-WEB Projekt behøver du ikke skifte frem og tilbage mellem projektstyringsværktøjer. Alt er samlet ét sted. Det er en slags stifinder – bare bedre.

C-WEB Projekt synkroniserer automatisk med dine andre moduler, så alle dine rapporter dannes til en PDF og gemmes i Projektmodulet – helt automatisk. Det vil sige du får ét samlet overblik over de øvrige moduler som Forespørgsler, Opgaver, Tilsyn og Kontrol.

Med brugervenlige funktioner som drag ‘n drop og automatiserede arbejdsgange kan du let overføre din egen mappestruktur, vælge genveje til dine mest brugtefiler og bladre gennem flere versioner af samme dokument. For Projektmodulet gemmer alle versioner af dit dokument – også selvom du har rettet i det flere gange. Det betyder, at du nemt kan rejse tilbage i tiden og se, hvad der har været tilgængeligt i alle stadier af et byggeprojekt. Vi tror på, at denne feature vil gøre projektstyring langt mere transparent.

Læs mere om funktionerne i C-WEB Projekt her –>

c-web_moduler_opgaver_icon_37x37Opgaver

Bruges til registrering af alle former for arbejdsopgaver. F.eks. Restarbejde, Fejl & Mangler eller Driftsopgaver.

Opgavemodulet

Med C-WEB’s Opgavemodul får du et komplet værktøj til strukturering og distribuering af enhver udestående opgave på dine byggerier.

Den overskuelige kategoriinddeling gør det nemt altid at have overblikket over den samlede status på byggeriet, uanset om det drejer sig om restarbejde, fejl og mangler, 1 års- og 5 års gennemgang eller almindelige driftsopgaver.

Din aflevering bliver nemmere end nogenside før, med direkte generering af afleverings- og indflytningsdokumenter – selvfølgelig med digital underskrift, så alt kan klares i én arbejdsgang. Samtidig kan alle data, opsamlet i byggefasen, videreføres direkte til ejendomsadministrator eller bygherre, når ejendommen går i drift.

Udover ovenstående byder C-WEB Opgaver på en komplet grafisk statistik, mulighed for PDF-distribuering af arbejdslister, registreringskort med måleraflæsninger og meget mere…

Et “must-have” for enhver entreprenør, som går op i at levere det perfekte byggeri.

C-WEB.DK - Opgaver, Fejl og mangel -gennemgang

c-web_angivelser_forsporgelser_icon_37x37Angivelser

Bruges som godkendelsesproces før hver enkelt opgave sendes til udbedring.

Angivelsesmodulet

Angivelsesmodulet er et tillægsmodul til Opgavemodulet, og åbner for muligheden for, at styre hvad eksterne personer kan indlevere af registreringer på byggeriet.

Angivelser kan med stor fordel benyttes, når der skal laves afsluttende gennemgange, eller når bygningen er sat i drift. De kan indleveres af alle eksterne personer involveret i bygningen – lige fra bestyrelsesmedlemmer, viceværter, ejendomsadministratorer, bygherrer og beboere. Alle indleverede registreringer skal godkendes af en af de sagsadministrerende brugere, før de sendes videre til udbedring.

Aflevering

I forbindelse med afslutning af et byggeri åbnes for, at beboere selv kan logge på deres bolig. Her vil de i en afgrænset periode få mulighed for at indlevere de mangler, som de selv har fundet i deres bolig. Du slipper altså, som sagsansvarlig, for selv at lave denne gennemgang, og skal “bare” godkende eller afvise hver enkelt indlevering – hvorefter alt godkendt bliver sendt til de enkelte UE’ere med henblik på udbedring, og alt afvist bliver sendt tilbage til beboeren med en begrundelse for afvisningen.

Ejendomsdrift

I forbindelse med almindelig ejendomsdrift kan man med stor fordel tilmelde alle beboere på ejendommen. De kan dermed logge på deres bolig og indlevere almindelige driftopgaver. Det kunne være vandhanen der drypper, en vaskemaskine der ikke virker eller lignende. Viceværten indsættes, som bygningsadministrator i systemet, og han har alle de entreprenører, han normalt bruger, meldt på systemet. Når en beboer indsender en driftopgave, tager viceværten stilling til, hvad der skal sendes videre til udbedring, og hvad der skal afvises. Man kan med fordel ligeledes fordele roller til bestyrelsesmedlemmer og driftpersonale, så disse ligeledes kan indlevere driftopgaver, de har fundet på ejendommen.

Læs mere om Beboer-login her –>

C-WEB.DK - Angivelser, Integration med eksterne

c-web_moduler_forsporgelser_icon_37x37Forespørgsler

Bruges til tekniske spørgsmål, som stilles mellem projektets parter. (Arkitekter, Ingeniører, Rådgivere, Fagentreprenører)

Forespørgselsmodulet

Med Forespørgselsmodulet holder du nemt styr på udestående problemstillinger på byggeriet. Stil et teknisk spørgsmål til den vedrørende medarbejder eller virksomhed – og få hurtigt svar, så byggeriet kan komme videre.

Forespørgselsmodulet er nemt og overskueligt. Når du ude på pladsen falder over en problemstilling, er det nemt via C-WEB App at stille spørgsmålet videre til den vedkommende medarbejder. Denne medarbejder kan svare tilbage, og man finder i fællesskab den bedste løsning, som markeres, og rapporten på problemstillingen vil herefter ligge, som dokumentation på det pågældende byggeri. Et omfattende notifikationssystem sikrer, at intet overlades til tilfældighederne, og du dermed altid kan stole på, at alle vedrørende medarbejdere på byggeriet har fået den fornødne viden.

Modulet indeholder derudover nemme og overskuelige lister, så intet problem forbigår byggeledelsen. Der kan filtreres på mange forskellige parametre og det er dermed altid nemt at finde en pågælden problemstilling og løsning. En overskuelig “timeline” sikrer at du altid kan holde styr på status. Har du fået svar på dine problemstillinger eller er der stadig udestående spørgsmål som evt. kan være med til at sinke byggeriet.

Systemet er lavet, så man også nemt kan pre-definere en forespørgselsadministrator, som altid tager sig af spørgsmål fra UE’ere. En UE’er har måske ikke muligheden for at vide, hvem den relevante person, med viden om den pågældende problemstilling, er. Derfor er denne mulighed oplagt, hvis man vil have en specifik person eller arbejdsgruppe til at styre, hvem der tager sig af de problemstillinger, som UE’erene render ind i ude på pladsen. Forespørgselsadministratoren videresender herefter disse forespørgsler til de relevante personer, som så igen melder tilbage med en løsning.

Ringen er sluttet og der er styr på alle tekniske problemstillinger, samt hvad man er blevet enige om – også langt ud i fremtiden når bygningen skal driftes.

C-WEB.DK - Tekniske Forespørgsler

c-web_moduler_tilsyn_icon_37x37Tilsyn

Benyttes til projektgennemgange. De kan udføres ud fra en fastsat tilsynsplan eller et spontant behov.

Tilsynsmodulet

C-WEB Tilsyn er din guideline for, at alt udført arbejde bliver efterset og dokumenteret. Modulet kan bruges til både almindelige tilsyn, men også til byggesyn, hvor man går ud fra en foruddefineret plan, samt til præ-tilsyn inden der gives bud på en opgave.

Modulet er let og overskueligt opbygget. Registreringer foretages nemt via få klik, i C-WEB App. Ønskes der billededokumentation, tilføjes denne nemt via kameraet på din telefon. Alle rapporter gemmes automatisk i C-WEB og notifikationssystemet sørger for, at alle er underrettet om, hvad der bliver registreret.

Et tilsyn kan oprettes ud fra et spontant behov, når der laves gennemgang af pladsen. Derudover kan man oprette sine normale tilsynsplaner i et skabelonarkiv. Disse kan nemt overføres til enhver af dine byggesager, så du ikke skal hen og sætte disse op, hver gang du starter et nyt projekt. Når skabelonerne er overført til dine projekter, vil du i C-WEB App få muligheden for at lave dine tilsyn ud fra de guidelines, der er opsat i de præ-definerede tilsynsplaner.

Modulet er dynamisk opbygget, så du selv kan mixe og matche de funktioner og krav, du ønsker i dine tilsynsplaner. De er nemme at oprette, og du får et ensrettet tilsynsarkiv, som kan videregives direkte til bygherre ved aflevering. Det har aldrig været nemmere at dokumentere, hvor godt dit byggeri er udført – og det skulle i sidste ende gerne gøre dig til en mere attraktiv samarbejdspartner for enhver bygherre.

C-WEB.DK - Digitalt tilsyn via App

c-web_moduler_kontrol_icon_37x37Kontrol

Benyttes af fagentreprenører til udførsel af modtage-, proces- eller slutkontrol. Kan udføres ud fra en kontrolplan eller impulsive behov.

Kontrolmodulet

C-WEB Kontrol er specielt udviklet til at gøre det kedelige, men vigtige, nemt. Alle fagentreprenører laver nemt deres egenkontrol direkte via App, og data gemmes automatisk i C-WEB. Du er aldrig i tvivl, om du har din dokumentation i orden, når du skal aflevere dine delentrepriser.

Al dokumentation foretages nemt via få klik i C-WEB App – direkte ude på pladsen. Modulet er overskueligt opbygget, og består af både modtage-, slut -og proceskontrol. Den registrerede dokumentation gemmes direkte i C-WEB, og ingen efterbehandling er nødvendig. Den kedelige KS er klaret i løbet af få klik – det har aldrig været nemmere.

Ligesom Tilsynsmodulet kan kontrolrapporter oprettes ud fra et spontant behov, når der laves gennemgang af pladsen. Derudover kan man oprette sine normale kontrolplaner i et skabelonarkiv. Disse kan nemt overføres til enhver af dine byggesager, så du ikke skal hen og sætte disse op, hver gang du starter et nyt projekt. Når skabelonerne er overført til dine projekter, vil du i C-WEB App få muligheden for at lave dine kontrolrapporter ud fra de guidlines, der er opsat i de præ-definerede kontrolplaner.

Modulet er dynamisk opbygget, så du selv kan mixe og matche de funktioner og krav, du ønsker i dine kontrolplaner. De er nemme at oprette, og du får et ensrettet kontrolarkiv, som kan videregives direkte til bygherre ved aflevering. Det har aldrig været nemmere at dokumentere, hvor godt dit arbejde er udført.

C-WEB.DK - Digital egenkontrol via App

c-web_moduler_commissioning_icon_37x37Commissioning

Benyttes som checkliste til afprøvning af anlæg eller installationer.

Commissioningmodulet

Commissioning begrebet er egentlig taget fra skibsindustrien, men når der i dag skal afleveres byggerier, med komplekse anlæg og bygningsdele, er det vigtigt, at alt er testet grundigt igennem.

Med vores commissioningmodul får du en komplet og struktureret løsning til test af alle former for anlæg, installationer og bygningsdele. Modulet er tilrettelagt, så alle parter, på ethvert niveau, er indtænkt både i testfasen og i de guidelines, der opsættes før hver test.

En verificering er ofte en “ping-pong” mellem ingeniøren, montøren samt leverandøren af det enkelte anlæg, installation eller bygningsdel. Ingeniøren har overblikket over hvordan, alt skal være udført ud fra tegningsmaterialet. Montøren har know-how indenfor, hvordan hvert enkelt anlæg skal monteres. Leverandøren forsyner med manualer, guidelines og testværdier, der skal være opfyldt for et korrekt fungerende anlæg eller installation.

Med C-WEB Commissioning sikrer du, at der ikke opstår kritiske fejl på anlæg, installationer eller bygningsdele, som i sidste ende kan blive en omkostningsfuld affære, hvis der eks. opstår brand, vandskade eller personskade grundet forkert udført montage.

Alle testrapporter gemmes selvfølgelig automatisk til evig tid i C-WEB under din bygning, og kan, hvis man ønsker det, videregives til ejendomsadministrator eller bygherre, når ejendommen går i drift.

C-WEB.DK - Digital Commissioning