Vores ambition

I C-WEB har vi en ambition om at tage bæredygtighed og FN’s verdensmål alvorligt. C-WEB hjælper hver dag håndværkere, bygherrer, installatører m.fl. med at skabe overblik over byggeprocessen og kvalitetssikre byggeprojekter. Dermed udgør vi et led i byudviklingen og bidrager til, at bygninger opføres med så få fejl som muligt og i så høj kvalitet som muligt. Det er nødvendigt, for at skabe bæredygtige byer, der holder længe, og som mennesker trives i.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

C-WEB er dagligt med til at udvikle og højne kvaliteten af bygninger og byer og er gennem den opgave med til at understøtte verdensmål nr. 11, der handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund.

Vi har en ambition om, at C-WEB platformen skal opgraderes, så vi herigennem aktivt skubber på, at byggebranchen bliver grønnere. Helt konkret er det særligt verdensmål nr. 8, nr. 9 og nr. 12, der bliver pejlemærkerne for vores videre arbejde med bæredygtighed.

Verdensmål - 11 Bæredygtige Byer og lokalsamfund

Industri, innovation og infrastruktur

Mål nr. 9 handler om at sikre udvikling af pålidelig og bæredygtig infrastruktur samt at opgradere den eksisterende infrastruktur, således at ressourceforbruget mindskes. Vi arbejder allerede med at understøtte effektive processer og håber i særdeleshed at kunne understøtte en mere holistisk bæredygtighedstanke i byggeriet – eksempelvis gennem certificeringer for bæredygtigt byggeri. C-WEB kan blive behjælpelig med at overskueliggøre en certificeringsproces, specielt gennem organisering af den relevante dokumentation, således at det bliver mindre tidskrævende for både håndværkere og bygherrer.

C-WEB.DK - Opgaver, Fejl og mangel -gennemgang

Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12 går på at sikre et bæredygtigt og effektivt ressourceforbrug, hvor affald og andre materialer håndteres forsvarligt gennem hele dets livscyklus. Vores ambition er, at C-WEB skal hjælpe aktører indenfor byudvikling med at mindske deres ressourceforbrug og vælge materialer, der understøtter en bæredygtig omstilling af byggebranchen. C-WEB kan være platformen, hvor man kan dokumentere, hvilke materialer og ressourcer man har brugt i byggeprocessen. Samtidig kan C-WEB danne overblik over de forskellige certificeringer indenfor forskellige materialetyper, så det bliver overskueligt og gennemsigtigt at vælge det bæredygtige alternativ.

C-WEB.DK - Tekniske Forespørgsler

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål nr. 8 har til formål at øge den økonomiske vækst. Dette kan ske blandt andet ved hjælp af digitale platforme og innovation. Gennem en opgradering af C-WEB håber vi på at kunne styrke vores kunders effektivitet og herigennem position i markedet. Hvis C-WEB kan hjælpe byggebranchen med at mindske både ressourceforbrug og affaldsproduktion, kan vi bidrage til ikke bare at gøre noget godt for miljøet, men også at gøre bæredygtighed til en god forretning for vores kunder og samarbejdspartnere.

C-WEB.DK - Digitalt tilsyn via App