Balder Danmark A/S

Udfordring

Balder både bygger og udlejer ejendomme og skal dermed styre langsigtede processer, der i mange tilfælde strækker sig over mere end 5 år for en enkelt ejendom. De jonglerer med både udvikling, byggeri og drift og søgte derfor et byggestyringsværktøj, der kunne skabe et grundigt overblik. Ydermere havde de et behov for et system, som ikke blot henvendte sig til fagfolk, men også kunne bruges af menigmand, i det de så muligheder at effektivisere arbejdsgange i samarbejde med beboere.

“En af de helt store fordele ved C-WEB er at beboere selv kan registrere deres mangler, at vi direkte kan sortere i de her mangler og at entreprenøren kan overtage dem og sende dem ud til de rigtige håndværksgrupper som opgaver”

Jakob Jensen, Kvalitetschef

Løsningen

Med C-WEB fandt Balder Danmark en helhedsorienteret platform, der kan danne ramme om hele projekter – fra projektering, gennem opførelsen og indflytningen. Ved på den måde at forbedre kommunikationen og samarbejdet under planlægningen og på byggepladsen, har de også formået at tidsoptimere projekter, styrke overblikket og den samlede effektivitet. Deres kommunikation dokumenteres og deles med relevante parter.

Ved indflytning opsættes C-WEB med en række krav, som beboerne kan melde ind på. Beboerne har således adgang til denne del af byggestyringsværktøjet, og Balder har helt automatisk al information samlet et sted. Det samme gør sig gældende ved 1 og 5 års gennemgangen. Med fastsatte krav og en urokkelig ramme for beboerne skaber de ensartet dokumentation, som det er nemt at afkode, handle på og omdanne til opgaver. Og det giver et godt samarbejde mellem alle parter.

“Vi bruger også andre systemer til nogle af vores andre ejendomme, men der er ikke helt samme brugervenlighed eller beboerinddragelse som i C-WEB”

Jakob Jensen, Kvalitetschef

Med øje for den komplekse og mangfoldige branche Balder er en del af, var brugervenlighed en hjørnesten i valget af byggestyringsværktøj. Med C-WEB har hele værdikæden fået bedre forudsætninger for at navigere i det digitale byggestyringssystem.

“Vi bruger C-WEB til mangelregistrering i forbindelse med at opføre ejendomme, vores bygherregennemgange og så til at have hele historikken på en ejendom. Vi bruger det også, når vi senere kører 1- og 5-års-gennemgange”

Jakob Jensen, Kvalitetschef

Om BALDER Danmark A/S:

Balder Danmark udspringer af det svenske, børsnoterede selskab, Fastighets AB Balder, der har hovedsæde i Göteborg. Fastighets AB Balder blev grundlagt i 2005 af iværksætterne, Erik Selin og Sharam Rahi. Siden da er de vækstet fra en ejendomsportefølje på ca. 60 ejendomme til nu at eje og administrere mere end 1.200 ejendomme. Med 14 års erfaring og mere end 600 medarbejdere, bygger Balder på et solidt fundament af både erfaring og stabilitet.
Læs mere på www.balder.dk